Kim jesteśmy?

Firma Henderson Consulting Polska Sp. z o.o. świadczy usługi doradczo-rozwojowe dla międzynarodowych korporacji oraz polskich przedsiębiorstw.

Jednym z sześciu kierunków działalności firmy jest pogłębienie problematyki i prowadzenie dalszych badań empirycznych oraz wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju pracowników działów sprzedaży w obszarze deficytów dotyczących niskiego poziomu świadomości biznesowej. Twórcą i jednym z Partnerów Zarządzającym w firmie Henderson Consulting Polska Sp. z o.o. jest Wojciech Sikora niekwestionowany autorytet w Polsce w obszarze diagnozy i rozwoju świadomości biznesowej w przedsiębiorstwach. Zakres działalności firmy Henderson Consulting Polska Sp. z o.o. obejmuje sześć kluczowych obszarów:

 • Diagnoza i rozwój poziomu świadomości biznesowej
 • Interim Management
 • Strategiczne doradztwo biznesowe
 • Badania satysfakcji i motywacji pracowników (ISMP)
 • Szkolenia i warsztaty handlowe, managerskie i rozwoju kompetencji osobistych
 • Coaching w oparciu o metodologię: ICF i ICC

Wartością każdej firmy doradczo-rozwojowej są jej Konsultanci, Trenerzy i Doradcy Biznesowi. Od samego początku powstania firmy Henderson Consulting Polska Sp. z o.o. kładziemy na ten obszar największy nacisk związany z najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi naszych pracowników i współpracowników. Jesteśmy przekonani, że w ramach świadczonych usług doradczo-rozwojowych to właśnie wysokie kompetencje Konsultantów, Trenerów i Ekspertów Biznesowych mają największy wpływ na sukces rynkowy naszych obecnych i przyszłych klientów dla których prowadzimy projekty od ponad 16 lat w Polsce.

Firma Henderson Consulting Polska Sp. z o.o w liczbach

1999

realizacja pierwszych projektów doradczo-rozwojowych przez Konsultantów, Trenerów i Ekspertów Biznesowych pracujących i współpracujących w firmą Henderson Consulting Polska Sp. z o.o.

25,000

przeszkolonych pracowników we wszystkich sektorach rynku

160

przedsiębiorstw które w ostatnich 16 latach korzystały usług Konsultantów, Trenerów i Ekspertów Biznesowych pracujących i współpracujących w firmą Henderson Consulting Polska Sp. z o.o.

20

Konsultantów, Trenerów i Doradców Biznesowych pracujących i współpracujących z firmą Henderson Consulting Polska Sp. z o.o.

Jakie szkolenia oferujemy?
Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń

Jedną z najbardziej cenionych cech na rynku usług szkoleniowych przez klientów we wszystkich sektorach rynku w ramach realizacji szkoleń i warsztatów praktycznych jest osoba prowadząca dany trening która powinna łączyć w sobie dwie najważniejsze kompetencje:

 • bardzo duże doświadczenie praktyczne zdobyte przez osobiste doświadczenia pracując w danym sektorze rynku na top managerskim stanowisku
 • silne kompetencje konsultacyjno-trenerskie predysponujące Konsultanta do pracy z grupą

Firma Henderson Consulting Polska Sp. z o.o. w odpowiedzi na potrzebę rynku i w oparciu o własne doświadczenia praktyczne zbudowała zespół Trenerów i Konsultantów prowadzących szkolenia i warsztaty wywodzących się z czterech głównych sektorów rynku: fmcg, farmacja, B2B, produkcja. Bogate portfolio szkoleń i warsztatów jest za każdym razem indywidualnie dopasowywane do potrzeb klientów i oczekiwań stawianych w ramach realizacji danego projektu doradczo-rozwojowego. Specjalizujemy się jako firma w kilku kluczowych obszarach prowadząc szkolenia i warsztaty praktyczne. Nasza oferta obejmuję m.in. poniższe programy:

 • Szkolenia handlowe w tym:

  • asertywność w sprzedaży
  • automotywacja sprzedawców
  • etyczne techniki perswazji w sprzedaży
  • mowa ciała w sprzedaży
  • implementacja catmana w punkcie sprzedaży
  • narzędzia i techniki prowadzenia rozmowy handlowej przez telefon
  • negocjacje handlowe-poziom podstawowy
  • negocjacje handlowe-poziom zaawansowany
  • postawa roszczeniowa klientów
  • podstawowe techniki sprzedaży
  • profesjonalna obsługa klientów detalicznego
  • profesjonalne badanie potrzeb klientów
  • prezentacja produktu-sprzedaż przez korzyści
  • psychologiczny portret klienta CRM
  • radzenie sobie z zastrzeżeniami w sprzedaży
  • skuteczna sprzedaż bezpośrednia
  • skuteczny i efektywny telemarketing
  • sztuka zarządzania klientem detalicznym
  • trudne rozmowy sprzedażowe
  • zaawansowane techniki sprzedaży
  • zasady skutecznej windykacji
  • zasady merchandising’u
 • Szkolenia rozwój osobisty w tym:

  • akceptacja zmiany
  • efektywność osobista
  • etyczna komunikacja perswazyjna
  • dzielenie się wiedzą
  • kreatywność
  • komunikacja interpersonalna
  • myślenie analityczne
  • odpowiedzialność
  • orientacja na cel
  • siła i odporność
  • postawa asertywna
  • prezentacja publiczna
  • proaktywność
  • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
  • rozwiązywanie problemów

  Szkolenia i warsztaty specjalistyczne w tym:

  • account management
  • analiza raportów nielsena
  • key account management basic
  • key account management advance
  • mapping klientów
  • praca z narzędziem profit&loss
  • psychologia zachowań konsumenckich
  • tworzenie planu sprzedaży na klienta
  • tworzenie planu sprzedaży dla regionu
  • zarządzanie terytorium sprzedaży
 • Szkolenia hmenadżerskie w tym:

  • akademia kompetencji managerskich
  • budowanie zespołu
  • coaching podstawowy
  • coaching zaawansowany
  • delegowanie zadań
  • edyfikacja pracowników
  • empowerment
  • motywowanie pracowników
  • implementacja standardów sprzedaży
  • informacja zwrotna
  • inteligencja emocjonalna EQ managera
  • leadership podstawowy
  • leadership zaawansowany
  • lider organizacji uczącej się
  • organizacja pracy w zespole
  • planowanie i organizowanie pracy pracowników
  • podejmowanie trudnych decyzji managerskich
  • praca w zespole projektowym
  • praca na postawach i przekonaniach pracowników
  • prowadzenie rozmów oceniających rekrutacja pracowników
  • rozliczanie zadań
  • train the trainer
  • trening terenowy-coaching on zarządzanie zmianą w dziale
  • trudne rozmowy przełożonych
  • zarządzanie innowacją
  • zarządzanie konfliktem
  • zarządzanie projektem
  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie stresem

Jakie obszary coachingujemy?
Poznaj cztery obszary coachingu

Znacząca cześć naszych Konsultantów, Trenerów i Ekspertów Biznesu pracujących i współpracujących z firmą Henderson Consulting Polska Sp. z o.o. posiada międzynarodową certyfikację coachów dwóch największych federacji coachingu na świecie: ICC-International Coaching Community i ICF-International Coach Federation.

Dwa słowa o coachingu: Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coachowie pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia. Są oni nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

W ramach działalności firmy Henderson Consulting Polska Sp. z o.o. świadczymy usługi z obszaru coachingu w poniższych czterech głównych obszarach:

Executive-Corporate coaching, skierowany jest on do:

 • działów kadr zainteresowanych wynajęciem zewnętrznych coachów
 • CEO’s, kadry zarządzającej, menedżerów i specjalistów, którzy chcieliby skorzystać z usług coacha
 • firm chcących wprowadzić coaching
 • firm, które pragną przeszkolić swoich menedżerów z zakresu coachingu
 • dla pracowników w celu zapobiegania "wypaleniu zawodowemu" lub pomoc w przypadku jego pojawienia się
 • firm zainteresowanych warsztatami z zakresu coachingu
 • firm pragnących wspomóc pracowników poprzez wykorzystanie coachingu w jednym z poniższych obszarów: planowanie strategiczne, proces re-engineeringu, budowanie i rozwój zespołów, ocena 360*

Small Business coaching-coaching kariery, skierowany jest on do:

 • właścicieli i menedżerów w małych firmach
 • firm rozpoczynających swoją działalność
 • specjalistów pracujących na prywatnej praktyce
 • ludzi prowadzących działalność gospodarczą z domu
 • ludzi pragnących odejść z dużych korporacji i założyć własny biznes

Career transition coaching-coaching kariery, skierowany jest on do:

 • pracowników zmieniających ścieżkę kariery
 • osób stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi
 • osób pracujących w dużych korporacjach lub zastanawiających się nad podjęciem takiej posady
 • pracowników borykających się z decyzją czy odejść z dużej korporacji

Personal/life coaching, skierowany jest on do:

 • plany życiowe
 • wizję w życiu
 • wybitną dbałość o siebie
 • związki (dla singli, par i rodzin)
 • zdrowie i urodę
 • kreatywność
 • wolność finansową
 • organizację
 • problemy z dziećmi, nastolatkami i studentami,
 • deficyty uwagi